Buurtproject Koffieschenken

Elke zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur komen 25 tot 50 ouderen onder het genot van een kopje koffie bijeen in het restaurant van De Marke-De Meenthoek. De ouderen wonen zowel binnen als buiten de Marke. Vrijwilligers bezorgen hen een fijne middag.

Wat op 1 september 2018 begon als Buurtestafette is inmiddels uitgegroeid tot een evenement met een vaste club vrijwilligers, die elke drie maanden bij elkaar komt om het programma door te nemen. De ene week staat er amusement op het programma en de andere week een gespreksmiddag rond een thema. Elke dinsdag is een kleurrijke poster met het thema van de week beschikbaar bij de receptie van De Marke, met eventueel de vragen die als een leidraad dienen voor de gesprekken.

Als u wilt deelnemen aan deze activiteit, dan kunt u gewoon om 14.00 uur gezellig aanschuiven. Aanmelding is niet nodig.