In de Week tegen Eenzaamheid zijn er diverse activiteiten in Huizen, zie onderstaand krantenbericht van het Nieuwsblad voor Huizen en check de website www.onderdemensenhuizen.nl.

https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/buurt/wijk/187315/elkaar-leren-kennen-in-de-week-tegen-eenzaamheid. Foto: Bob Awick