Helaas is het niet zo vanzelfsprekend dat buren het goed met elkaar kunnen vinden.
Weet dat Versa Welzijn kosteloos buurtbemiddeling biedt om escalatie verder te voorkomen.
Zie onderstaande link naar het artikel in het Nieuwsblad voor Huizen.